Krajevna skupnost
VRHOLE-PRELOGE
Datum: 01.04.2015
 
3.SEJA sveta
 
Seje sveta krajevne skupnosti Vrhole-Preloge  je bila v sredo, 1.4.2015 ob 18. uri, v prostorih krajevne skupnosti na Vrholah.
Prisotni: Andreja Šoštarič, Magda Novak, Gregor Frešer, Bojan Skrbinšek, Zdravko Lažeta, Maja Pučnik.
Predsednica sveta KS Vrhole-Preloge Andreja Šoštarič je pozdravila in nagovorila navzoče.
 
Sledili smo naslednjemu dnevnemu redu:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled finančne situacije v KS
  3. Plan dela 2015
  4. Dom krajanov
  5. Novomašnik
  6. Male čistilne naprave
  7. Obravnavali smo pritožbo gospoda Antona Pivec
  8. Predlogi in pobude
  9. Razno
 
 
 
Ad1
Dnevni red smo prebrali in ga potrdili.
 
Ad2
Pregledali smo naš finančni položaj, ugotovili, da smo do sedaj s financami ravnali  gospodarno in odgovorno.
Ad3
Potrebna je obnova nekaterih krajevnih cest (preplastitev, ureditev bankin). Pregledati je potrebno kje je treba dopolniti javno razsvetljavo. Postavitev brunarice bo potekalo po idejnem projektu, ko bomo to finančno sposobni izvesti. Sanacija plazu pri Boltekovih je bila uspešno izvedena. V okviru športnega parka VRHOLE-PRELOGE je potrebno urediti vse pravne zadeve (dokumentacija…), oddali smo vlogo na razpis šport, kjer bi lahko prišli do dodatnih sredstev za obnovo športnega parka.
Ad4
Dogovorili smo se, za enotno ceno najema doma, ki po novem znaša 80€ + stroški ogrevanja v zimskem času. V domu je na novo urejena požarna varnost in zavarovanje doma.
Ad5
Pogovarjali smo se o vodenju organizacije nove maše, o parkirni kapaciteti Vrhol in kako in kdaj se bomo lotili priprav.
Ad6
Pri gospe Zorko smo dobili informacije o možnostih skupinske čistilne naprave (do 50 oseb, odvisno tudi od povprečne količine odpadnih vod …). Zanimamo se okoli cene same postavitve takšne naprave  in kako je z njenim vzdrževanjem. Dogovorili smo se za to da je potrebno pripraviti idejno zasnovo za ta projekt, in po tej ideji poskusiti uresničevati projekt (najprej je potrebno najti kandidate, ki bi želeli imeti čistilno napravo v bližnji prihodnosti…)
Ad7
Ugotovili smo, da mi nismo pristojni za obravnavo tega primera, zato gospodu svetujemo naj se obrne na pristojne organe.
Ad9
V domu krajanov bo potekalo merjenje krvnega sladkorja (14.04.2015). Društvo upokojencev si želi prapor, do katerega jim bomo pomagali po naših močeh. Potrebujemo nov računalnik, odločili smo se za nakup prenosnega računalnika.
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                                             Predsednica sveta KS:
Maja Pučnik                                                                                                                       Andreja Šoštarič
 

Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Dovoli piškotke