KRAJEVNA SKUPNOST
Vrhole-Preloge
Datum: 4.11.2014
 
ZAPISNIK
 
Seje sveta krajevne skupnosti Vrhole-Preloge, ki je bila v ponedeljek, 3.11.2014 ob 20.00 uri, v prostorih krajevne skupnosti na Vrholah.
Prisotni: Andreja Šoštarič, Magda Novak, Gregor Frešer, Bojan Skrbinšek, Jelka Brdnik, Zdravko Lažeta, Maja Pučnik.
Predsednica sveta KS Vrhole-Preloge, Andreja Šoštarič je pozdravila in nagovorila navzoče ter predlagala naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika prve seje, ki je bila v sredo, 22.10.2014,
  2. Potrditev tajnice ,
  3. Predlogi članov sveta KS za izvedbo del v KS,
  4. Določitev dela in nalog članov KS-a,
  5. Tekoča tematika,
  6. Prireditve v decembru.
Sklep: dnevni red se potrdi
Pred sejo, tega istega dne, smo imeli sestanek s predsedniki društev v KS, katerih predloge smo posledično uporabili na seji.
Ad 1
Zapisnik prve seje je bil vsem prebran, in potrjen s strani vseh navzočih.
 
Ad 2
Članom sveta KS-a, je predsednica Andreja Šoštarič za delo tajnice predlagala kandidatko Majo Pučnik. Člani sveta KS, so predlog sprejeli in ga potrdili.
 
Ad 3
Predlogi s strani članov krajevne skupnosti so naslednji:-pri »Terčeku«,
-kanalizacija mimo Lovrenčičev (se občasno zamaši, teče po cesti…),
-kanalizacija,ob glavne ceste proti avtocesti ( po bregu za Figekovim barom), tam se    kanalizacija in odpadne vode stekajo po travniku, kar povzroča plazove…
            
 
 
Ad 4
 
Določili smo dela in naloge članov KS-a, katere so člani tudi sprejeli. Določila so sledeča:
 
Zdravko Lažeta   ---infrastruktura in prevzem doma.
Andreja Šoštarič ---investicije, novogradnje, izobraževanje.
Bojan Skrbinšek  ---komunala in voda.
Jelka Brdnik         ---voda (vodna skupnost), ceste.
Magda Novak     ---kulturne id družabne dejavnosti.
Klavdija Ozimič   ---prireditve.
Gregor Frešer     ---zimska služba in pomoč pri vseh ostalih.
 
 
Ad 5
 
Pod to točko smo se pogovarjali o najemu doma, cenah za najem in drugih izboljšavah v zvezi z oddajo doma v najem. Dogovorili smo se naslednje: Dom bo upravljal Zdravko Lažeta( piše podnajemne pogodbe, izdaja račune, ogreva…). V podnajemno pogodbo bomo dodali klavzulo, akontacija ob rezervaciji doma v višini 40€, ta denar se ne vrača, tudi če se odpove najem doma. Najemojemalcu doma bomo nudili možnost končnega čiščenja (cena čiščenja predvidena 50€). Društva v KS imajo možnost 2 brezplačnih najemov dama. Cene za najem doma ostanejo nespremenjene. Predsednica želi biti obveščena o vsem dogajanju v domu krajanov.
Dogovorili smo se tudi, da v primeru smrti krajana, KS svojcem izroči aranžma (sveče ali cvetje), ki ga izroči svetnik stanujoč v vasi pokojnika. Sedmine krajanov so v domu krajanov brezplačno.
Razmišljali smo tudi o protokolarnih darilih naše KS.
 
 
Ad 6
 
V decembru bodo potekale delavnice za otroke,ki jih bosta prevzela Matej Goričan in Cvetka Frešer.
Potekale bodo v naslednjem vrstnem redu:
3.12.2014 kinopredstava (Zdravko, Bojan, Matej, Cvetka)
10.12.2014 obisk grajskega mesta (Cvetka, Andreja, Jelka)
17.12.2014 postavitev in okrasitev jelke (Bojan, Zdravko, Magda, Klavdija)
22.12.2014 dedek mraz, lutkovna predstava, darila (Cvetka, Matej, Andreja)
 
Miklavž- na obvestilo, ki bo šlo po domovih, se bo dopisala možnost prihoda Miklavža na dom na podlagi predhodne prijave, zato mora biti navedena kontaktna oseba.
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 22. Uri.
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                                             Predsednica sveta KS:
Maja Pučnik                                                                                                                       Andreja Šoštarič
 

Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Dovoli piškotke