KRAJEVNA SKUPNOST
Vrhole-Preloge
Datum: 10.1.2015
 
ZAPISNIK
 
Seje sveta krajevne skupnosti Vrhole-Preloge, ki je bila v petek, 9.1.2015 ob 18. uri, v prostorih krajevne skupnosti na Vrholah.
Prisotni: Andreja Šoštarič, Magda Novak, Gregor Frešer, Bojan Skrbinšek, Jelka Brdnik, Zdravko Lažeta, Klavdija Ozimič, Maja Pučnik.
Predsednica sveta KS Vrhole-Preloge Andreja Šoštarič je pozdravila in nagovorila navzoče.
Seja je potekala brez dnevnega reda.
 
Ad1
Dela ki jih želimo opraviti v tekočem letu so sledeča: dokončati igrišča, preplastitev 1000m ceste, pridobitev gradbenega dovoljenja za razširitev doma KS, izgradnja brunarice z letno kuhinjo in toaletnimi prostori.
 
Ad2
 
Nujna dela ki jih je potrebno opraviti so: sanacija Boltekovega plazu, nakup odtujenih stvari v kuhinji in razsvetljava na naslednjih treh mestih: Preloge 4, Vrhole na začetku oz. v bližini Lažete, Vinarje.
 
Ad3
 
Pogovarjali smo se o novi maši, ki bo v našem kraju 12. Julija. Locirana bo na Vrholah.
 
Ad4
 
V prvih treh mesecih bodo v domu naše KS naslednje prireditve, kjer sodeluje tudi KS:
Kulturna prireditev ob kulturnem prazniku,
Pustovanje,
Prireditev ob dnevu žena,
In velikonočne delavnice na najmlajše.
 
Ad5
 
Dolgoročni plani so naslednji: razširitev doma KS, čistilne naprave in ureditev vaškega jedra.
 
Ad6
 
Sprejeli smo sklep o brezplačnem prenosu električnega piana na župnijski urad.
Ad7
 
Določili smo dan inventure in inventurno komisijo. Inventura bo izvedena v ponedeljek, 12.1.2015. Člani inventurne komisije so: Gregor Frešer (predsednik), Klavdija Ozimič in Bojan Skrbinšek.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                                             Predsednica sveta KS:
Maja Pučnik                                                                                                                       Andreja Šoštarič
 

Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Dovoli piškotke